Contacts

Contact

Basic information

Telephone:
Russia 346428, Rostov region, Novocherkassk, Prosveshcheniya str.,132

Reference Information

DIRECTOR:
Yakovenko Roman Evgenievich
HETEROGENEOUS CATALYSIS:
Savostyanov Alexander Petrovich
METAL COMPLEX CATALYSIS:
Chernyshev Viktor Mikhailovich
ELECTROCHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS:
Smirnova Nina Vladimirovna
SECRETARY:
Starovoitova Olga Alexandrovna